Sprawdź nas:

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

 

Regulamin

Kocierz Extreme Triathlon 2024

 

 

I ORGANIZATOR

Holistix Group będąca marką handlową firmy KAPF Daniel Wójcik z siedzibą w Katowicach ul.Morcinka 13a/5; NIP: 6342283180

II.WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Kocierz Resort

 • Gmina Mucharz

III.CEL

1. Upowszechnienie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.

2. Promocja Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w kraju i na świecie.

3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Kocierz Extreme Triathlon obędzie się w dniach 28 - 29  września 2024 na terenie wojewódzka małopolskiego i śląskiego.

V. PROGRAM IMPREZY

Sobota:

15:00 - 16:00 - Otwarcie biura zawodów Kocierz Bieg pod Górkę

16:00 - Start zawodów dla dzieci

17:00 - 19:00 Otwarcie biura zawodów dla Kocierz Extreme Triathlon 

18:00 - Kocierz Resort Pasta Party 

19:00 - Odprawa techniczna Kocierz Extreme Triathlon

Niedziela

7:00 - Wprowadzanie rowerów do strefy zmian ( Dystans L )

8:00 - Start Kocierz Extreme Triathlon ( Dystans L ) 

9:00 - Wyjazd transportu Kocierz - Mucharz ( Dystans M ) 

9.30 - 10.30 - Wprowadzanie rowerów do strefy zmian ( Dystans M ) 

11:00 - Start Kocierz Extreme Triathlon ( Dystans M ) 

14:30 - Przybycie na metę pierwszych zawodników

15:00 - 18:00 - odbiór rowerów ze strefy zmian

16:30 - Wręczenie nagród dla najlepszych zawodników - Kocierz Resort 

17:00 - Koniec limitu czasu

VI. DYSTANS I TRASA

1. Kocierz Extreme Triathlon odbędzie się w 2 dyscyplinach :

a)  Kocierz Kids Run – bieg pod górkę dzieci w wieku 0 – 12 lat . Dystanse w zależności od kategorii wiekowej będą się kształtować od 100 metrów do 1 km.

b)  Kocierz Extreme Triathlon – triathlon górski na dystansach : 

-  1km pływania, 57km roweru, 15 km biegu Pływanie – jezioro mucharskie, gmina Mucharz; Rower – Mucharz , Krzeszów, Lachowice, Hucisko, Peweł Mała, Pewel Wielka, Rychwałd , Łękawica; Bieg - Kocierz Hotel&Spa, Roztoka, Targanice. 

- 1,8 km pływania, 102 km roweru, 21 km biegu - Pływanie – jezioro mucharskie, gmina Mucharz; Rower - Mucharz, Świnna Poręba, Stryszów, Maków Podhalański, Stryszawa, Lachowice, Hucisko, Peweł Mała, Pewel Wielka, Rychwałd , Łękawica; Bieg - Kocierz Resort, Porąbka, Targanice 

2. Pływanie na dystansie określonym wcześniej w komunikacie.

Spodziewana temperatura wody ok. 17 C. Start z brzegu lub z wody. Pianki poniżej 16C obowiązkowe .

3. Część rowerowa w konwencji non - drafting . Dozwolone rowery szosowe, rowery czasowe. Trasa rowerowa odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym.

4. Zawodnicy muszą bezwzględnie dostosować się do Zasad Ruchu Drogowego. Każdy zawodnik musi posiadać kask ochronny.

5. Bieg – Start biegu i strefa zmian T2 znajdować się będzie na terenie Kocierz Resort.  Zawodnik jest zobowiązany do zapoznanie się z trasą. Zawodnicy będą mieli możliwość załadowania śladu GPS. Trasa będzie oznakowana w najbardziej newralgicznych punktach. Pomiar trasy GPS.

6. Zawodnik na trasie biegowej i rowerowej zobowiązany jest być wyposażonym w :

a/ Telefon komórkowy (z roamingiem) z kontaktem ICE !!!

b / Numer startowy

7. Limit czasu ukończenia zawodów :

Dystans M - 6 godzin

Dystans L - 9 godzin

8. Limity czasowe dla poszczególnych dystansów :

Dystans M

pływanie – 40 minut

pływanie + rower – 4,5 h

pływanie + rower + bieg – 6 h

Dystans L

pływanie – 70 minut

pływanie + rower – 6 h

pływanie + rower + bieg – 9 h

9. Dopuszczona jest pomoc techniczna podczas odcinków rowerowych jak i biegowych.

10. Dopuszczalne jest pokonanie trasy biegowej z osobą towarzyszącą.

VII. BIURO ZAWODÓW

1. Biura zawodów będzie mieściło się w wyznaczonych wcześniej miejscach zgodnie z komunikatem na stronie organizatora w Kocierz Resort. 

2. Biuro zawodów będzie czynne w przeddzień zawodów w sobotę 17.00 - 19.00 .

3. W skład pakietu startowego KET wchodzi :

 • Numer startowy do zamocowania na pasku startowym na etap rowerowy i biegowy

 • 2 naklejki do zamocowania na kask, pod siodełko

 • 2 naklejki na worki depozytowe.

 • Koszulka Kocierz Extreme Triathlon

 • Suplementy dla sportowców

 • Materiały promocyjne od sponsorów imprezy

 • Kupon na Pasta Party

 • Kupon na posiłek regeneracyjny

 • 2 worki depozytowe na pozostawienie na T1, T2

4. W skład pakietu Kocierz Bieg pod Górkę wchodzi :

 • Koszulka Kocierz Kids Run

 • Pamiątkowy medal

 

VIII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

Bufety na dystansie będą znajdować się:

- bufet w Kocierz Resort / będzie się na nim znajdować woda, izotonik, coca cola, banany, batony, żele, sól / W razie niskiej temperatury powietrza będzie podawana gorąca herbata

- bufet Wielka Puszcza / woda, izotonik, banany/ 

- bufet Porąbka Dystans L / woda, izotonik, banany/ 

IX. TOALETY PRZENOŚNE

1. Toalety znajdują się na terenie Hotelu.

X. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu prowadzony przez mobilną aplikację. Czas będzie podawany na żywo.

XI. KLASYFIKACJA GENERALNA

1. Klasyfikacje kobiet i mężczyzn będą przyznawane za miejsca 1 – 10 w klasyfikacji generalnej.

XII. NAGRODY

1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki otrzyma pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.

2. Zawodnicy z miejsc 4 – 10 otrzymają i statuetki. W miarę możliwości finansowych będą ufundowane nagrody rzeczowe.

3.Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.

XIII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą oświadczenie o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej po zarejestrowaniu się do panelu zawodnika na stronie www.plxtri.com .

2. Termin uregulowania opłaty startowej następuje do 7 dni od daty wysłania formularz zgłoszeniowego. Po tym czasie zgłoszenie zostanie anulowane.

3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.

4. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

5. Zgłoszenia przyjmowane będądo 14 dni przed datą startu, po tym terminie dopisanie siędo listy startowej lub rezerwowej online nie będzie możliwe.

XV. OPŁATY WPISOWE

1. W zawodach ustala się następujące kwoty wpisowego : 

Dystans M 

a) Do dnia 31 maja– 250 PLN

b) Do dnia 31 sierpnia – 350 PLN

c) Do dnia 20 września – 450 zł

Dystans L 

a) Do dnia 31 maja – 450 PLN

b) Do dnia 31 sierpnia – 550 PLN

c) Do dnia 22 września – 650 zł

Kocierz Bieg pod Górkę

Opłata w wysokości 30 PLN w pakiecie koszulka extremalnego małego triathlonisty. Każde dziecko na mecie otrzymuje pamiątkowy medal. Zgłoszenie dziecka po terminie 22 września nie gwaratnuje otrzymania otrzymania koszulki w dniu zawodów.

2. Organizator ustanawia limit 200 zawodników w KET . Limit dla zawodów Bieg pod Górkę - 100 dzieci 

3 .Termin wpłaty rozumiany jest jako data przyjścia przelewu na konto organizatora. Rejestracja odbywa się przez stronę organizatora www.plxtri.com.

4.Wpłaty dokonywane tradycyjnym przelewem należy kierować na konto:KAPF Daniel Wójcik ; ul.Morcinka 13a/5 ; 40-124 Katowice ; MBANK 08 1140 2004 0000 3602 4435 6602 .W tytule przelewu powinno znaleźćsię”nazwisko i imię, opłata startowa Diablak Beskid Extreme Triathlon, dystans′′.

5.Jeśli zawodnik rezygnuje z udziału w zawodach to organizator zwróci wniesioną opłatę startową pomniejszoną o 50% oraz ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że ma to miejsce na 30 dni przed terminem zawodów.

6. Organizator wystawia faktury VAT wyłącznie na żądanie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania opłaty startowej na koncie.

7. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę KAPF reprezentującą Holistix Sports Group zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

XVI. WYNIKI

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów www.plxtri.com

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodów obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawąo ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencjęna adres Organizatora.6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będąwykorzystywane zgodnie z ustawąo ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XVIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z zawodach należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: Holistix Sports Group , ul.Morcinka 13a/5 40 -124 Katowice, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje dotyczące zawodów organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

3.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących zawodów będzie ostateczna.

XIX. UWAGI KOŃCOWE

1. Ostateczne zamknięcie listy startowej na 3 dni przed startem zawodów.

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną i opiekę WOPR.

3. Konkurencja rowerowa jest przeprowadzana przy otwartym ruchu ulicznym. Zawodnik ma obowiązek przestrzegać i dostosować się do Prawa o ruchu drogowym.

4. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6. Ekipa medyczna i organizatorzy mogą w każdej chwili zabronić kontynuowania zawodów.

7. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad społecznych w szczególności do bezwzględnego stosowania zasad obowiązujących na terenie szlaków turystycznych tj. między innymi nie schodzenie z wyznaczonych szlaków, nie śmiecenia, nie krzyczenia.

8. Przy sygnałach o niestosowaniu się do zasad zachowania zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i poddany karze.

9. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych organizator ma prawo na modyfikację trasy.

10. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Katowice, 23.10.2023